Witold Kepinski - 05 april 2024

Cisco en tech partners gaan beroepsbevolking bijscholen voor AI

Cisco en een groep van acht tech bedrijven, waaronder Accenture, Eightfold, Google, IBM, Intel, Microsoft en SAP, evenals zes adviseurs, hebben de lancering aangekondigd van de AI -Enabled Information and Communication Technology (ICT) Workforce Consortium richtte zich op bij- en omscholingsrollen die waarschijnlijk door AI zullen worden beïnvloed.

Cisco en tech partners gaan beroepsbevolking bijscholen voor AI image

Het consortium wordt gekatalyseerd door het werk van de Talent for Growth Task Force van de VS-EU Trade and Technology Council (TTC), met als doel de impact van AI op ICT-functies te onderzoeken, waardoor werknemers relevante trainingsprogramma's kunnen vinden en er toegang toe krijgen, en bedrijven verbinden met geschoolde en werkklare werknemers.

Het Consortium werkt als een samenwerkingsverband uit de particuliere sector en evalueert hoe AI de banen en vaardigheden verandert die werknemers nodig hebben om succesvol te zijn. De eerste fase van het werk zal uitmonden in een rapport met bruikbare inzichten voor bedrijfsleiders en werknemers. Verdere details zullen de komende maanden worden gedeeld. De bevindingen zullen bedoeld zijn om praktische inzichten en aanbevelingen te bieden aan werkgevers die manieren zoeken om hun werknemers om te scholen en bij te scholen ter voorbereiding op AI-omgevingen.

De leden van het consortium vertegenwoordigen een dwarsdoorsnede van bedrijven die innoveren op het snijvlak van AI en die ook inzicht hebben in de huidige en aanstaande impact van AI op de beroepsbevolking. Individueel hebben de Consortiumleden de kansen en uitdagingen van AI gedocumenteerd. De gezamenlijke inspanning stelt hun organisaties in staat inzichten te bundelen, actieplannen aan te bevelen en bevindingen te activeren binnen hun respectieve brede invloedssferen.

“AI versnelt het tempo van de veranderingen voor de mondiale beroepsbevolking en biedt een krachtige kans voor de particuliere sector om werknemers te helpen bij- en omscholen voor de toekomst”, aldus Francine Katsoudas, Executive Vice President en Chief People, Policy & Purpose Officer, Cisco. “De missie van ons onlangs onthulde AI-Enabled Workforce Consortium is om organisaties te voorzien van kennis over de impact van AI op de beroepsbevolking en werknemers uit te rusten met relevante vaardigheden. We kijken ernaar uit om andere belanghebbenden – waaronder overheden, NGO’s en de academische gemeenschap – te betrekken bij het zetten van deze belangrijke eerste stap om ervoor te zorgen dat de AI-revolutie niemand achterlaat.”

Het werk van het Consortium is geïnspireerd door de TTC's Talent for Growth Task Force en het leiderschap van Cisco-voorzitter en CEO Chuck Robbins op het gebied van vaardigheidstraining, en door de input van het Amerikaanse ministerie van Handel. De TTC werd in juni 2021 opgericht door de Amerikaanse president Biden, de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen en de voorzitter van de Europese Raad, Michel, om het concurrentievermogen en de welvaart van de VS en de EU te bevorderen door middel van samenwerking en democratische benaderingen van handel, technologie en veiligheid.

“Bij het Amerikaanse ministerie van Handel richten we ons op het stimuleren van geavanceerde technologie en het verdiepen van handels- en investeringsrelaties met partners en bondgenoten over de hele wereld. Dit werk helpt ons een sterke en concurrerende economie op te bouwen, aangedreven door een getalenteerde beroepsbevolking die werknemers in staat stelt in de goede kwaliteit, goedbetaalde, gezinsonderhoudende banen van de toekomst terecht te komen. Wij erkennen dat economische veiligheid en nationale veiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom ben ik er trots op dat de inspanningen van de Talent for Growth Task Force worden voortgezet met de oprichting van het AI-Enabled ICT Workforce Consortium”, aldus de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo. “Ik ben de leden van het Consortium dankbaar voor hun deelname aan deze inspanning om het hoofd te bieden aan de nieuwe personeelsbehoeften die ontstaan ​​in de nasleep van de snelle ontwikkeling van AI. Dit werk zal helpen een ongekend inzicht te verschaffen in de specifieke behoeften aan vaardigheden voor deze banen. Ik hoop dat dit consortium nog maar het begin is, en dat de particuliere sector dit ziet als een oproep tot actie om ervoor te zorgen dat onze arbeidskrachten de vruchten kunnen plukken van AI.”

De inspanningen van het AI-Enabled ICT Workforce Consortium komen tegemoet aan een bedrijfskritische en groeiende behoefte aan bekwaam personeel dat is opgeleid in verschillende aspecten van AI, inclusief de vaardigheden om AI-toepassingen in bedrijfsprocessen te implementeren. Het Consortium zal zijn leden en adviseurs inzetten om omscholings- en bijscholingsprogramma’s aan te bevelen en uit te breiden die inclusief zijn en ten goede kunnen komen aan meerdere belanghebbenden – studenten, carrièrewisselaars, huidige IT-werknemers, werkgevers en docenten – om werknemers op grote schaal te kunnen opleiden om deel te nemen aan het AI-tijdperk.

In de eerste werkfase zal het Consortium de impact van AI op 56 ICT-functies evalueren en trainingsaanbevelingen doen voor getroffen banen. Deze functies omvatten 80% van de top 45 ICT-functietitels met het hoogste aantal vacatures voor de periode februari 2023-2024 in de Verenigde Staten en vijf van de grootste Europese landen qua ICT-personeelsbestand (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland) volgens Indeed Hiring Lab . Gezamenlijk vertegenwoordigen deze landen een aanzienlijk deel van de ICT-sector, met in totaal 10 miljoen ICT-werknemers.

Consortiumleden erkennen universeel de urgentie en het belang van hun gezamenlijke inspanningen met de versnelling van AI in alle facetten van het bedrijfsleven en de noodzaak om een ​​inclusief personeelsbestand op te bouwen met mogelijkheden voor het onderhouden van gezinnen. De leden van het consortium verbinden zich ertoe arbeidstrajecten te ontwikkelen, vooral in sectoren waarin kunstmatige intelligentietechnologie steeds meer zal worden geïntegreerd. Met dat doel voor ogen hebben de Consortiumleden vooruitstrevende doelstellingen opgesteld met programma's voor de ontwikkeling van vaardigheden en trainingsprogramma's die de komende tien jaar een positieve impact zullen hebben op meer dan 95 miljoen mensen over de hele wereld. De doelstellingen van de Consortiumleden zijn onder meer:

​​- Cisco wil tegen 2032 25 miljoen mensen trainen in cyberbeveiliging en digitale vaardigheden.
- IBM moet tegen 2030 30 miljoen mensen vaardig maken in digitale vaardigheden, waaronder 2 miljoen in AI.
- Intel moet tegen 2030 meer dan 30 miljoen mensen voorzien van AI-vaardigheden voor huidige en toekomstige banen.
- Microsoft moet tegen 2025 10 miljoen mensen uit achtergestelde gemeenschappen trainen en certificeren met veelgevraagde digitale vaardigheden voor banen en levensonderhoud in de digitale economie.
- SAP wil tegen 2025 wereldwijd twee miljoen mensen bijscholen.
- Google heeft onlangs 25 miljoen euro aan financiering aangekondigd ter ondersteuning van AI-training en -vaardigheden voor mensen in heel Europa.

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!