Redactie - 12 december 2016

PvdA programma heeft vooral oog op schaduwkanten digitalisering aldus Nederland ICT

PvdA programma heeft vooral oog op schaduwkanten digitalisering aldus Nederland ICT image

De PvDA erkent in haar partijprogramma dat de wereld in verandering is en dat technologische vernieuwingen de samenleving blijvend en diepgaand beïnvloeden. Met welke plannen komt de partij om Nederland optimaal van deze digitalisering te kunnen laten profiteren? Nederland ICT legde het programma langs de meetlat van zijn eigen Manifest voor de Digitale Economie.

INVESTERINGEN EN INNOVATIE

De PvdA wil een publiek-private investeringsbank die het MKB financiert en grootschalige publieke investeringen doet in infrastructuur, ICT, woningbouw en duurzaamheid. Deze bank krijgt een eigen vermogen van 10 miljard en kan een veelvoud van dit bedrag investeren in onze economie. Een plan dat positief uit kan pakken voor de ontwikkeling van de digitale economie. Daar staat tegenover dat de PvdA de WBSO uit wil kleden ten gunste van budgetten voor kennisinstellingen. Een erg zorgelijk idee. Tot slot wil de partij innovatiebeleid meer regionaliseren in de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

LEERRECHTEN EN COMPUTATIONAL THINKING

Het programma pleit voor een leerrecht voor iedereen zonder hbo- of universitaire opleiding, dat het mogelijk maakt zich verder te ontwikkelen tot hbo-niveau. Een positief plan, maar een eenmalige hbo-opleiding is onvoldoende basis voor een leven lang leren. Een algemeen leerrecht, waarmee iedereen zich doorlopend bij kan scholen past beter bij Nederland als kennisland. Verder staat er in het programma niets over programmeren of computational thinking in het onderwijs. Een gemiste kans.

KOPLOPER IN SMART GRIDS

De PvdA heeft veel aandacht voor duurzaamheid en de circulaire economie. De partij zet in op een duurzame en circulaire economie en energievoorziening en wil een Deltaprogramma voor een energieneutraal Nederland opstellen. Een erg positief punt is de ambitie van de PvdA Nederland binnen Europa koploper te maken op het gebied van smart grids. De partij erkent daarmee als geen andere partij het belang van slimme ICT-oplossingen voor een succesvolle energietransitie. Tot slot heeft het programma ook aandacht voor de manieren waarop technologische innovatie bij kunnen dragen aan meer duurzaamheid. Zo pleit de PvdA voor meer investeringen in de technologie voor zelfrijdende auto’s en in de zogenoemde multimodale transportsystemen.

MEER PRIVACY, MEER BEVOEGDHEDEN

Het partijprogramma benadrukt de noodzaak om privacy van burgers in een digitaliserende maatschappij goed te beschermen. Daarbij heeft de PvdA veel aandacht voor het commercieel gebruik van data. In een recente initiatiefnota doet de partij daar nog eens een schep bovenop. Ze lijken hier te vergeten dat in 2018 de Europese algemene verordening gegevensbescherming van kracht wordt, waarin de meeste punten die ze noemen al geregeld worden. Dat roept de vraag op of de PvdA verder wil gaan dan Europese regelgeving, wat in onze ogen slecht uit zal pakken voor bedrijven in Nederland.

Op het gebied van cybersecurity pleit de PvdA vooral voor extra middelen en bevoegdheden voor politie en veiligheidsdiensten om cyberterreur en -misdaad te bestrijden. Op zichzelf geen negatieve ambitie, maar het risico is dat deze maatregelen remmend zullen werken voor de adoptie en toepassing van nieuwe technologieën. In het programma wordt daar geen aandacht aan besteed.

DIGITALE OVERHEID

De PvdA heeft in haar programma geen aandacht voor de digitalisering van de overheid zelf. De dienstverlening vanuit de overheid wordt vooral bekeken vanuit de – in de ogen van de PvdA – ongewenste verzakelijking. De gewenste focus op ‘versterking van de publieke waarden’ zou juist met een betere, digitale dienstverlening mogelijk zijn, maar dat komt helaas niet aan bod.

CONCLUSIE

De PvdA laat in haar programma zien vooral oog te hebben voor de schaduwkanten van digitalisering. Alleen op het gebied van energie en duurzaamheid doet de PvdA voorstellen om de kracht van ICT beter te benutten. In de hoofdstukken over onderwijs en overheid is ICT zelfs helemaal afwezig. Vergeleken met andere programma’s heeft de PvdA sowieso maar weinig aandacht voor ICT. Dat is jammer. Hopelijk komt daar in aanloop naar de verkiezingen nog verandering in zo conludeert Nederland ICT.

NB: De PvdA is om een schriftelijke reactie gevraagd maar heeft nog geen antwoord gegeven.

Lees ook over andere partijen die Nederland ICT onder de loep heeft genomen:

Hoe digitaal is het programma van D66?

hoe digitaal is het programma van de VVD?

Hoe digitaal is het programma van het CDA?

Hoe digitaal is het programma van de SP?

Hoe digitaal is het programma van GroenLinks?

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!