Witold Kepinski - 01 februari 2018

Onderzoek Dell Technologies laat verdeelde blik op toekomst zien

Onderzoek Dell Technologies laat verdeelde blik op toekomst zien image

Nieuw, wereldwijd onderzoek van Dell Technologies laat zien dat we momenteel een nieuw tijdperk betreden, waarin enerzijds mensen en machines steeds intensiever samenwerken en anderzijds de visie op de toekomst daarvan sterk verdeeld is. De helft van de 3.800 zakelijke leiders die aan dit onderzoek deelnamen, voorspelt dat geautomatiseerde systemen hen meer vrije tijd zullen bezorgen, de andere helft is daar echter niet van overtuigd. Tegelijkertijd geeft 42 procent aan in de toekomst meer plezier uit het werk te halen door bepaalde taken door machines te laten uitvoeren, terwijl 58 procent die verwachting niet deelt.

Het kwalitatieve onderzoek, dat is uitgevoerd door Vanson Bourne, sluit aan op de boodschap uit het Realizing 2030: The Next Era of Human-Machine Partnerships-initiatief van Dell Technologies. Dit onderzoek voorspelt dat opkomende technologie in 2030 zorgt voor een manier van samenwerking tussen mensen en machines die inniger is dan ooit tevoren en ons helpt onze grenzen te verleggen. Zakelijk leiders zijn het daarmee eens: 82 procent van de respondenten verwacht dat mensen en machines binnen vijf jaar als geïntegreerde teams zullen samenwerken binnen hun organisatie.

De ondervraagde leiders zijn verdeeld over de vraag of de toekomst mogelijkheden of juist bedreigingen voor hen in petto heeft. Ze zijn het daarom ook niet eens over de noodzaak om aan de slag te gaan met dit risico. Bijvoorbeeld:

? 48 procent zegt dat hoe meer we van technologie afhankelijk zijn, hoe meer we te verliezen hebben in het geval van een cyberaanval. 52 procent maakt zich daar niet druk over.
? 50 procent van de zakelijke leiders vraagt om duidelijke protocollen voor het geval autonome machines falen. De andere helft vindt dat niet nodig.
? 45 procent zou graag zien dat computer zelf kunnen uitrekenen wat goede en kwade opdrachten zijn. 55 procent is het daar niet mee eens.

“Het is begrijpelijk dat de zakelijke wereld erg gepolariseerd is”, zegt Jeremy Burton, chief marketing officer van Dell Technologies. “Er worden twee extreme perspectieven geschetst over de toekomst: de door angst gedreven visie waarbij mensen buitenspel worden gezet en de optimistische kijk waarbij technologie onze grootste sociale problemen oplost. Deze verschillende visies maken het niet eenvoudig voor bedrijven om zich voor te bereiden op een toekomst die in beweging is. Het zorgt ervoor dat initiatieven voor verandering vaak gehinderd worden.”

Gezien de beloftes van immense verandering, die mede worden gevoed door exponentieel groeiende hoeveelheden data en applicaties, rekenkracht en connectiviteit, vindt 56 procent van de ondervraagden dat onderwijsinstellingen ook beter kunnen aanleren hoe je moet leren in plaats van studenten voor te bereiden op banen die straks niet meer bestaan. Deze gedachte wordt onderschreven door de voorspellingen van IFTF dat zegt dat 85 procent van de banen in 2030 vandaag nog niet bestaat.

Barrières wegnemen

Veel bedrijven maken echter te weinig vorderingen en doen te weinig om barrières weg te nemen om als een echt succesvol digitaal bedrijf te opereren. Slechts 27 procent van de bedrijven denkt daarin het voortouw te nemen door digital te integreren in alles wat ze doen. 42 procent weet niet of het nog steeds competitief kan zijn de komende tien jaar en de meerderheid (57 procent) van de bedrijven heeft grote moeite om alle veranderingen bij te houden.

De grootste barrières om een succesvolle, digitale onderneming te zijn in 2030 en daarna zijn:
1. Het ontbreken van een visie en strategie op digital - 61 procent
2. Een workforce die daar niet klaar voor is - 61 procent
3. Twijfels over (de inzet van) technologie - 51 procent
4. Uitdagingen op het gebied van tijd en financiën - 37 procent
5. Wet- en regelgeving - 20 procent

Eensgezind over de noodzaak voor transformatie

De zakelijke leiders mogen dan verdeeld zijn over hun visie op de toekomst en hoe ze daarmee omgaan, ze zijn eensgezind over de noodzaak voor transformatie. De overgrote meerderheid van de bedrijven gelooft zelfs goed op weg te zijn om binnen vijf jaar getransformeerd te zijn, ondanks de uitdagingen waar ze mee te maken krijgen.
Zo verwachten ze binnen vijf jaar
? Te beschikken over een effective cybersecurity-afweer - 94 procent;
? hun producten als een dienst te kunnen aanbieden - 90 procent;
? hun transitie tot een software-defined bedrijf te kunnen afronden - 89 procent;
? flinke stappen te maken op basis van hun R&D-inspanningen - 85 procent;
? hyper-connected klantervaringen te kunnen bieden op basis van virtual reality - 80 procent;
? AI in te zetten om tegemoet te komen aan wensen van klanten - 81 procent.

Burton vervolgt: “We gaan een tijdperk in waarin veel zaken veranderen. Ondanks dat zakelijke leiders niet altijd dezelfde visie op de toekomst hebben, zijn ze het erover eens dat ze moeten transformeren. Op basis van de vele gesprekken die ik heb met klanten, concludeer ik dat we aangekomen zijn bij een kritiek punt in de geschiedenis. Bedrijven kunnen of de handdoek opnemen, hun IT, werknemers en security transformeren en zo een rol van betekenis spelen in de toekomst, of gewoonweg achterblijven.”

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 Trend Micro  BW Risk to Resilience World Tour week 20 tm 23-2023
Skykick BN 30-05 t/m 07-06

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!