Witold Kepinski - 10 oktober 2021

Canalys belicht belangrijke trends voor channel partners

Canalys belicht belangrijke trends voor channel partners image

Steve Brazier (foto), ceo van onderzoeksbureau Canalys, heeft een aantal trends belicht die belangrijk zijn voor de toekomstbestendigheid van channel partners. Tijdens het virtuele Canalys Channel Forum 2021 EMEA event besprak hij onder andere over het vernieuwen van netwerken bij klanten, het tekort aan producten, prijsstijgingen, hybride werken, cybersecurity, managed services en het belang van duurzaamheid.

Volgens Brazier is de IT-channel goed uit de pandemie gekomen. Dat komt omdat de vraag naar veel producten en diensten rond hardware, cloud, collaboration en security sterker is gestegen. De IT-channel heeft zijn nut goed bewezen voor het bedrijfsleven, overheden, het onderwijs, ziekenhuizen en andere branches. “Maar de pandemie leidt ook weer tot nieuwe economische, technologische en culturele uitdagingen”, aldus Brazier.

Hardware tekort

Een groot probleem is de stijgende inflatie en het tekort aan bepaalde hardware producten, dat deels het gevolg van het tekort aan chips. De tekorten zullen aanhouden, in ieder geval voor de komende twaalf maanden, en hoogstwaarschijnlijk tot ver in 2023. Resellers moeten nu vaker een paar maanden wachten op nieuwe hardware zoals switches. Daardoor missen ze omzet en kunnen ze pas later hun orders afronden. Verder leidt het tekort tot prijsstijgingen. De schaarste aan bepaalde hardware leidt ook weer tot kansen voor leveranciers die goedkopere producten bieden met een soortgelijke kwaliteit. “Dat zorgt ook weer voor marge behoud voor resellers”, aldus Brazier.

Cybersecurity

Op het gebied van cybersecurity waarschuwt Brazier dat interne werknemers ook gevoelig kunnen zijn voor financiële prikkels van hackers om dan bijvoorbeeld een ransomware aanval van binnenuit te doen. “Dat doen hackers omdat organisaties vaker hun systemen veel beter beveiligen tegen externe aanvallen. ‘Insider Penetration’ is daarom voor hackers een aantrekkelijk alternatief, bijvoorbeeld door een omgekochte werknemer een USB-stick op een pc aan te laten sluiten zodat malware het netwerk kan infiltreren”, aldus Brazier.

China en Taiwan

Brazier wees op het belang dat leveranciers en hun channel partners minder afhankelijk moeten worden van dominante chip-leveranciers zoals halfgeleiderbedrijf TSMC uit Taiwan. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor de productie van ongeveer vijftig procent van alle halfgeleiders wereldwijd. Daarnaast zijn er oplopende spanningen tussen China en Taiwan. China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie, wil dat de eilandstaat onderdeel wordt van China, goedschiks of kwaadschiks.

Brazier belicht verder dat China uitdagingen heeft zoals een afnemende groei van de economie. Daarbij legt China zijn eigen tech industrie meer regels op probeert op een eigen manier inflatie te bestrijden. Dat kan een international effect hebben op markten. Het is daarom verstandig dat channel partners voldoende kapitaal in kas hebben. Of er nog een crisis komt of niet, volgens Brazier blijft business technologie in trek, bijvoorbeeld voor meer efficiëntie en automatisering van meer oplossingen omdat goed gekwalificeerde mensen schaars zijn. “Het managen en behouden van talent wordt dan ook steeds belangrijker voor organisaties die succesvol willen blijven”, aldus Brazier.

Wireless Networking

Nu mensen zowel thuis, op kantoor of op andere plekken goed hun werk willen doen blijft er een enorme vraag naar betere Wi-Fi netwerken en connectiviteit. Onder andere om het toenemende gebruik van videocommunicatie te ondersteunen. Dit biedt volop kansen voor channel partners, onder andere ook om het vaste en draadloze netwerk van kantoren te vernieuwen. Daar maken werknemers veel gebruik maken van collaboration toepassingen zoals Microsoft Teams, Zoom of Cisco Webex.

Duurzaamheid

Brazier vindt verder dat iedereen in de IT-channel moet streven naar meer duurzaamheid. Niet alleen door duurzame oplossingen te verkopen maar ook echt om zorg te dragen voor de aarde en haar bewoners. Beloftes van veel tech bedrijven om tegen 2030 CO2-neutraal en elektrisch ondersteunen is een dringendere prioriteit. Brazier: “Daarom zou elke channel partner een duurzaamheidsbeleid moeten ontwikkelen met een stappenplan om vooruitgang te boeken.”

Door: Witold Kepinski

Nutanix BW start 6 mei - 20 mei CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!