Witold Kepinski - 28 september 2023

Arbeidstekort IT-dienstensector drijft salarissen en omzetten omhoog

De IT-dienstensector, de grootste Nederlandse groeisector voor 2023, kampt nog altijd met een groot arbeidstekort. Meer dan 40% van de ondernemers vindt het de grootste belemmering voor meer groei, zo meldt ING.

Arbeidstekort IT-dienstensector drijft salarissen en omzetten omhoog image

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en inflatie zagen veel IT-dienstverleners zich genoodzaakt de lonen met minimaal de inflatie te verhogen, aldus ING.

Deze hogere kosten konden grotendeels worden doorberekend aan klanten, waardoor omzetten de afgelopen kwartalen hard stegen. 

Volumegroei was er in relatief beperkte mate, maar de sector groeit net als de zakelijke dienstverlening nog altijd harder dan de gehele economie. Met name cyberveiligheid en (generatieve) kunstmatige intelligentie bieden kansen voor de sector.

Voor 2024 verwacht ING Research voor de meeste sectoren een lichte groei, waarbij de dienstverlenende sectoren de grootste groei laten zien.Verdere digitalisering, maar vooral ook cyberbeveiliging zorgen voor aanhoudende groei in de IT-sector, de grootste uitschieter voor 2023. Voor de horeca is de verwachting dat na een sterke inhaalgroei na de coronapandemie en prijsstijgingen de volumes volgend jaar nauwelijks verder toenemen. Krimp is er volgend jaar in de bouwsector doordat er fors minder bouwvergunningen zijn afgegeven en er minder nieuwbouw is verkocht.

Lees meer hier.

Comstor BW 11 tm 17 dec 2023 Comstor BW 5 dec tm 10 dec 2023
IGEL - Cloud Expo BN start 27-11/7-12

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!