Redactie - 17 september 2016

Equinix Cloud & IoT Roundtable belicht kracht door samenwerking

Datacenters vormen het fundament van de nieuwe digitale economie, gekenmerkt door de opkomst van cloud en het Internet of Things. Welke kansen bieden cloud en IoT voor nieuwe samenwerkingsverbanden in de keten? Op zoek naar antwoorden organiseerde Dutch IT-channel, onder leiding van hoofdredacteur Witold Kepinski en in samenwerking met datacenterdienstverlener Equinix, zijn eerste round table.

Het is 14 juni 2016, plaats van handeling: Science Park 610, het adres van het AM3-datacenter van Equinix te Amsterdam. Aan tafel zitten IT-dienstverleners, distributeurs, value added resellers, system integrators, service providers, ISV’s (Independent Software Vendor) en een aantal vertegenwoordigers van gastbedrijf Equinix zelf. Als gespreksleiders fungeren Witold Kepinski (hoofdredacteur) en Danny Frietman (moderator) van Dutch IT-channel.

Michiel Eielts, Managing Director Equinix Benelux, heet iedereen welkom ‘op een locatie die niet alleen voor Nederland en Europa heel bijzonder is, maar ook voor Equinix zelf’. Het AM3-datacenter op het Science Park te Amsterdam is één van de belangrijkste internet-verkeersknooppunten in Europa, schetst hij. En de wereldwijd opererende leverancier van interconnectie- en datacenteroplossingen bereidt zich zelfs voor op uitbreiding via in aanbouw zijnde nieuwe datacenter AM4. Daarin zullen (net zoals in AM3) naast alle lokale, ook alle grote internationale cloudproviders weer aanwezig zijn. Voor Equinix is het heel belangrijk dat het alle cloudproposities in huis heeft, houdt hij zijn gehoor voor. “Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud… we hebben het hier allemaal staan. De belangrijke vraag is echter: hoe sluit je die vervolgens aan op de enterprise-markt.” Daarin zit met name de uitdaging en de groei die Eielts verwacht de komende jaren. Want alleen als die cloudspelers op grote schaal gaan ‘interconnecten’ met de enterprise, zegt hij, pas dan kunnen ze echt succesvol zijn via één geïntegreerd platform van al die mooie diensten op gebied van mobility, IoT en wat dies meer zij. “En om die interconnectie tot een succes te maken heeft Equinix heel hard zijn partners nodig”, besluit hij zijn welkomstwoord.

Cloud of multi-cloud?

Dan is het tijd voor discussie. ‘De toekomst van cloud is multi-cloud’, luidt de eerste stelling die moderator Danny Frietman op tafel legt. Alle aanwezigen zijn het er snel over eens dat multi-cloud de toekomst heeft. Waar de discussie zich vervolgens op toespitst, is de vraag wat multi-cloud eigenlijk precies inhoudt. Gespreksleider Kepinski hoort in deze context bijvoorbeeld vaak de term ‘hybrid cloud’: een ‘multi-cloud’ die bestaat uit een mix van ‘private cloud’ – de eigen, veilig afgeschermde cloudinfrastructuur van een bedrijf zelf – en ‘public cloud’-functionaliteit, verschaft door de grote cloudspelers.

Eric Saillard (Channel Sales Director EMEA bij Equinix) voert een recent onderzoek van Gartner ten tonele, waaruit blijkt dat 82 procent van de grote bedrijven een multi-cloudstrategie voorstaat. En met de multi-cloud bedoelt Gartner dan ‘gebruik maken van meerdere cloudproviders’, zegt hij. “Vandaag gaan we naar AWS, morgen naar Azure en overmorgen naar IBM Softlayer”, schildert hij. “Waarom? Omdat ze allemaal net even iets anders te bieden hebben. En dat is de keuze die bedrijven willen en waar ze gebruik van maken.” Daarnaast, aldus een van de andere deelnemers, willen bedrijven ook een vendor lock-in voorkomen. “Alleen daarom al kiezen vele van hen voor meerdere cloudleveranciers.”

“Dus ‘hybrid cloud’ betreft met name een infrastructuur samengesteld uit clouds van verschillend type, terwijl multi-cloud betrekking heeft op een situatie waarin gebruik wordt gemaakt van meerdere cloudleveranciers van hetzelfde type naast elkaar”, rondt één van de aanwezigen dit deel van de discussie kort en bondig af.

Nieuwe samenwerkingskansen

Het onderwerp waarover verreweg het langste wordt gediscussieerd, gaat over de mogelijke kansen voor nieuwe samenwerking in de keten, voortkomend uit de enorme datagroei die zich alom voltrekt. “Of is samenwerking in de keten misschien juist voorwaarde voor verdere succesvolle groei van data”, werpt Frietman op.

Data is gewoon opslag, zegt één van de deelnemers. Waar het om gaat is wat je ermee doet, de interpretatie van data. Daar zijn, volgens hem, een aantal interessante cases van te geven, die bijna altijd gaan om het combineren van informatie uit verschillende bronnen. “Dus het is met name de combinatie van data, het correleren ervan, die kansen biedt voor nieuwe vormen van samenwerking.”

“Ja, daar praten we al jaren over”, relativeert zijn buurman, “maar laat mij nu eens zien wat er al voor succesvolle businessmodellen op de markt zijn. Iedereen is ermee bezig, maar daar komt volgens mij tot nu toe nog weinig concreets uit.”

Tussen de gangen door van het gelijktijdig geserveerde en uitstekend smakende diner, ontwikkelt zich de nodige dynamiek in de discussie. Er wordt direct van de andere kant van de tafel een interessant voorbeeld ten tonele gevoerd: Apple Watch die gegevens stuurt naar een IBM-datacenter, waardoor bij de drager van het slimme horloge in een heel vroeg stadium suikerziekte kan worden herkend. “Dat is het toepassen van functionaliteit die je niet meteen bedenkt bij de uitvinding van zo’n smartwatch, maar die ontstaat uit de samenwerking tussen partijen.” Waaraan de betreffende spreker meteen de stelling vastknoopt dat er, mogelijk gemaakt door de voortschrijdende digitalisering, zo meer en meer nieuwe data ontstaan, waarmee allerlei nieuwe businessmodellen kunnen worden gecreëerd in de keten.

Klantervaring

Eric Saillard van Equinix haakt ook hierin op de discussie met een onderzoek, dit keer van IDC. Daaruit blijkt, zegt hij, dat 80 procent van de grote bedrijven van mening is dat het niet meer zozeer gaat over de kwaliteit van de producten of de diensten die geleverd worden – dat is belangrijk – maar veel meer om de gebruikerservaring. “Vergelijk Uber met de traditionele taxi: heeft Uber betere auto’s? Nee! Maar is de gebruikerservaring beter? Ja!” Dat is volgens hem terug te voeren op een betere interconnectie tussen bedrijf en klanten en tussen bedrijf en leverancier (lees de chauffeur en Uber). Met andere woorden: de interconnectie van partijen, maar ook de interconnectie van data wordt steeds belangrijker. “Die transformatie zie je in de business van veel bedrijven optreden. Het is niet meer voldoende om op je eigen terrein te excelleren. Je moet iets toevoegen door zaken met elkaar te combineren tot iets nieuws.”

Een flinke groep aanwezigen kan zich helemaal vinden in het belang van de klantervaring, waarbij zij benadrukken dat de klant van tegenwoordig steeds minder is geïnteresseerd in de onderliggende techniek. “We denken nog veel te veel vanuit de technologie”, stelt één van hen. “Maar de klant van tegenwoordig is veel praktischer ingesteld. Die wil gewoon een App waarmee hij kan doen wat hij op dat moment wil.”

Zij die de datacenters exploiteren, moeten daarom gaan nadenken over hoe ze hun rekencapaciteit en data zo makkelijk mogelijk toegankelijk maken, luidt een andere conclusie die breed wordt onderschreven. En ze moeten een afrekenmodel bouwen dat eenvoudig te begrijpen is en makkelijk te vertalen naar de businessmodellen van de nieuwe generatie ondernemers.

Belang technologie

“Ik hoor vaak: het gaat om de business, de rol van trusted advisor”, merkt gespreksleider Kepinski ter tegenwicht op. “Maar ik constateer dat de technologie ook heel belangrijk is in bijvoorbeeld de proposities van lokale hosters die ik spreek. Kijk bijvoorbeeld naar de containertechnologie die nu in opkomst is. Daarmee kun je applicaties veel goedkoper uitrollen dan met behulp van virtualisatie op basis van VM’s. Die containertechnologie maakt het een stuk goedkoper om bepaalde workloads te verwerken. De media staan weliswaar vol over allerlei disruptieve startups, maar als je kijkt naar de b2b-markt waarin wij zitten, zie je ook heel veel succesvolle technische b2b-bedrijven opkomen, zoals bijvoorbeeld Docker en Kubernetes, en allerlei andere niche-partijen. Dat biedt veel nieuwe mogelijkheden voor lokale cloudproviders.”

Afsluiting

Ter afsluiting geeft Frietman het woord aan Eric Saillard. Wat wil hij de deelnemers nog als laatste boodschap meegeven? “Ik praat veel met partners”, zegt hij, “en het is duidelijk dat de cloudbusiness een markt is waarop je niet meer alleen kunt acteren. Samenwerking is nu tien keer belangrijker dan tien jaar geleden, toen je nog met één propositie uit de voeten kon. Er is echter steeds minder te verdienen met het simpel verkopen van hard- en software. Veel bedrijven móeten wel naar de cloud. Alleen werken lukt in dat domein niet meer. Cloud kent diverse modellen en die moet je uitwisselen met elkaar. Dat leidt tot veel meer succes dan solistisch optreden.”

Door: Dick Schievels

SLTN Vierkant AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023
ALSO BN start week 21

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!