Witold Kepinski - 12 juli 2023

CVD en Security Delta bundelen krachten voor cyber en security talent

Joris den Bruinen, directeur van Security Delta (HSD) en Ben Kokkeler, directeur van CVD, tekenden in Den Haag een convenant tussen Security Delta en het CVD. Doel is een nationale krachtenbundeling om de cybersecurity voor ondernemers, burgers en publieke organisaties te vergroten. Lodewijk Asscher, aanjager van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn, was ook bij de ondertekening aanwezig. Samen met een groot aantal partners gaan zij de Human Capital Agenda Security 2023-2026 uitwerken en realiseren. Witold Kepinski, Director Content van Dutch IT Channel en Dutch IT Leaders sprak hierover met Lodewijk Asscher, Joris den Bruinen en Ben Kokkeler (CVD). Ook werd er gesproken door moderator Danny Frietman met Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en Saskia Bruines, loco-burgemeester van Den Haag.

De samenwerking tussen CVD en HSD wordt gesteund door de gemeenten Den Haag en Apeldoorn. Hiertoe tekenden Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en Saskia Bruines, loco-burgemeester van Den Haag op 29 juni een ondersteuningsverklaring.

In het CVD bundelen de Koninklijke Marechaussee, de Politieacademie, hogeschool Saxion, de Universiteit Twente en Aventus samen met de gemeente Apeldoorn en Apeldoornse bedrijven hun kennis en ervaringen op het gebied van veiligheid en digitalisering. Daarmee vormt dit centrum een unieke samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en de werkpraktijk.

Het CVD gaat nu met Security Delta een krachtige impuls geven in de vorm van grootschalige publiek-private LLO-programma’s, een stelsel van leergemeenschappen tussen beroepsopleidingen en bedrijven, en op impact en innovatie gericht onderzoek.

Centraal in de samenwerking staan drie thema’s: aanpak van arbeidsmarktvraagstukken, innovatie en technologie, en talenontwikkeling rond digitale veiligheid. Op deze punten gaan de organisaties met elkaar optrekken. Door relevante ontwikkelingen te analyseren, programma’s uit te voeren en als vraagbaak te fungeren voor de rijksoverheid, provincies, en lokale overheden. Ook gaan HSD en CVD samen netwerkbijeenkomsten en (kennis)evenementen op het gebied van digitale veiligheid organiseren.

Opleiden en bijscholen

“Kennisdeling en onderwijs over cyberveiligheid wordt steeds belangrijker in onze digitaliserende samenleving” aldus Ben Kokkeler. “Het realiseren van digitaal veilige werkplekken en veilige afstemming tussen mkb’s in netwerken en leveranciersketens vergt structurele samenwerking in publiek-private consortia. Hiervoor is het belangrijk dat werkplekleren en praktijkleren centraal staan en dat deze goed ingebed zijn in praktijkonderzoek om van de laatste inzichten gebruik te kunnen maken. Ook het samenspel tussen gemeenten, inspectiediensten, veiligheidsregio’s en politie staan voor grote uitdagingen om cybercriminelen voor te blijven. Met als uiteindelijke doel: een veerkrachtiger en veiliger Nederland.”

Joris den Bruinen: "De focus van onze samenwerking ligt op kennisuitwisseling, het over en weer toepassen van geleerde lessen en samenwerken aan regionale en nationale uitvoeringsprogramma’s. Dit zorgt voor mogelijkheden om initiatieven breder uit te rollen en geeft meer uitvoeringskracht om cybersecurity uitdagingen het hoofd te bieden. Uiteraard is hier ook financiering voor nodig. Zoals vanuit het Nationaal Groeifonds, waar het regionale talent project ‘IT Verband Zuid-Holland’ onlangs financiering van 7,1 miljoen ontving voor de uitvoering van diverse onderwijs- en opleidingsprojecten. Ook andere programma’s met soortgelijke ambitie, waarin HSD en CVD als partners optrekken, zijn in voorbereiding.”

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!