Marco van der Hoeven - 24 oktober 2023

Pure Storage: 'Minimaliseer ecologische voetafdruk met duurzame infrastructuur'

De IT-infrastructuur van organisaties heeft een belangrijk aandeel in de ecologische voetafdruk. En binnen die infrastructuur neemt storage weer een belangrijk aandeel in, zeker door het groeiende belang van data. Dat is volgens Pure Storage een uitgelezen moment om de oude disk storage te vervangen door energiezuinige Flash-opslag.

Pure Storage:  'Minimaliseer ecologische voetafdruk met duurzame infrastructuur' image

“Duurzaamheid is voor ons enorm belangrijk, en dat geldt ook voor onze klanten”, zegt Daan Ruizendaal, Country Manager Nederland bij Pure Storage. “Wij zijn van mening dat het bouwen van de juiste infrastructuur belangrijke invloed kan hebben op klimaatverandering en het energieverbruik drastisch kan verminderen. Dit kan een positief effect hebben op het bedrijfsresultaat van onze klanten, dus het is enorm aantrekkelijk.”

“Wij proberen producten te maken, en oplossingen op de markt te brengen, die het energieverbruik van klanten tot een minimum kunnen beperken. We doen dit al heel lang, het is sinds onze oprichting al onze focus.”

Duurzaamheid stimuleren met slimme infrastructuurkeuzes
De systemen van Pure Storage gebruiken tachtig procent minder stroom dan het gemiddelde vergelijkbare product in de markt. “Onze voetafdruk is over het algemeen kleiner dan die van de gemiddelde systemen die aangeboden worden. Daarnaast hebben we natuurlijk ons ‘Evergreen//Forever’ programma, wat betekent dat een systeem dat klanten hebben gekocht altijd de nieuwste updates krijgt.”

Ook dit is anders dan bij concurrenten, want normaal gesproken wordt hardware in de storage market elke drie tot vijf jaar vervangen. “Dat zorgt onder meer voor allerlei afvalproblemen. Bij ons speelt dat niet. En om te benadrukken hoe belangrijk dit voor ons en onze klanten is, hebben we tegenwoordig ook een energie efficiëntie SLA in ons abonnementsmodel, waarin we een bepaald stroomverbruik per terabyte garanderen, zodat de klant van tevoren weet hoeveel ze gaan verbruiken. Maken we dit niet waar dan wordt dat gecompenseerd. Dit toont aan hoe belangrijk het is voor onze klanten, en ook dat wij ons eraan willen committeren om de doelstellingen die we beloven ook te realiseren bij onze klanten.“

Duurzaamheid en kostenbesparing cruciaal voor de publieke sector
De publieke sector moet meer doen met minder en tegelijkertijd voldoen aan de duurzaamheidsmandaten van de overheid. “Dat zien we onder meer bij aanbestedingen van de overheid, maar ook bij bedrijven waar stroomverbruik een steeds grotere kostenpost wordt. Het is dus belangrijk om de voordelen voor energieverbruik nu altijd mee te nemen in de berekening van een business case, om te laten zien wat de TCO is over vijf of tien jaar.”

“We zien duidelijk dat dit onderdeel zwaarder meeweegt dan in voorgaande jaren. Maar ook in Europese aanbestedingen is dit een belangrijk onderdeel van de score. Het gaat om een combinatie van kosten, inclusief de verborgen kosten, èn bijdragen aan een ecologisch en duurzaam verantwoorde manier van zakendoen.”

Het goede voorbeeld geven
Ook intern speelt duurzaamheid een rol bij Pure Storage. Hij vervolgt: "We houden rekening met duurzaamheidscriteria bij ons locatieselectieproces voor alle nieuwe kantoorruimte. Deze criteria zijn onder andere LEED-certificering voor gebouwen, beschikbaarheid van hernieuwbare energie, LED-verlichting, waterefficiënte infrastructuur, efficiënte plattegronden, toegankelijk openbaar vervoer, beschikbaarheid van kantoorrecycling en gebruik van duurzame materialen.

Het gaat om bewustzijn, ook over stroomgebruik. Want de duurzaamheidsprincipes die we prediken moeten we uiteraard ook toepassen in onze eigen organisatie. We leggen daar verantwoording over af in een eigen ESG rapport, dat laat zien hoe we daar wereldwijd mee omgaan.“

Dit werkt door in het hele ecosysteem waarin Pure Storage opereert. “Uiteindelijk zijn wij weer klant van andere partijen en is het belangrijk hoe zij bepaalde zaken geregeld hebben, daarom zorgen we ervoor dat we een milieuvriendelijke, conflictvrije toeleveringsketen hebben. Het is ook belangrijk dat we dat weer terug kunnen brengen naar onze klanten. Onze mark vraagt dat ook, in de hele keten heeft iedereen zijn verantwoordelijkheden.”

Duurzaamheid door innovatie
Ook innovatie in opslagtechnologie heeft een duidelijke duurzaamheidscomponent. De overgang van opslag op traditionele schijven naar flashdrives gaat volgens Ruizendaal een groot effect krijgen. “Dat heeft te maken met ons model, waarbij hardware wordt gekocht en regelmatig wordt ge-update met de nieuwste hard- en software, zonder dat datamigraties nodig zijn”.

“Dat wordt weerspiegeld door de aankondiging van onze Pure//E-productreeks in 2023. Deze oplossingen zijn specifiek gericht op het vervangen van harde schijven en geven klanten opties om datagroei aan te pakken zonder de noodzaak om offline archieven of dure schijfsystemen uit te breiden. Daarmee gaan we nog een stap verder om klanten te helpen. De potentie is enorm, want meer dan tachtig procent van de markt is nog steeds gebaseerd op disk storage, een oude technologie die nog steeds populair is.”

Een kleinere voetafdruk voor duurzame activiteiten
“Disk storage heeft een fors energieverbruik, en een grote ecologische voetafdruk. Met de producten die we nu hebben gelanceerd kunnen bedrijven op een veel energiezuinigere manier werken, tegen dezelfde prijs, maar met een hogere performance en nieuwere technologie.”

“Wij zien dus zeker een kans voor onze klanten. De hoeveelheid data blijft groeien, en een groot deel van het energieverbruik komt wereldwijd gezien door datacenters. Als we dit verder onderzoeken, dan zie je dat 25 procent van het energieverbruik van datacenters in opslag zit. Als je vervolgens ziet dat tachtig procent daarvan disk storage is kun je een enorme winst behalen. Een bijkomend voordeel is dat je met flash sneller bij gearchiveerde data kunt komen, wat steeds relevanter wordt met de opkomst van data analytics en AI use cases dat niet met koude data kan werken.”

Net als zijn naamgenoot is flash snel
En het kan snel gaan met Flash. Ruizendaal is optimistisch: “We hebben nu een punt bereikt waarop we in staat zijn om HDD-omgevingen efficiënt te vervangen die al tientallen jaren als de norm werden beschouwd.”

“In feite is het logisch, het gaat om een oude mechanische technologie, terwijl flash al een tijdje bestaat. Het kantelpunt is het moment waarop we die oude technologie kunnen uitfaseren. Met onze nieuwe technologie is dat moment nu aangebroken. Dat is natuurlijk een interessante markt voor ons, maar het levert ook winst op voor de markt om afscheid te nemen van die oude technologie. De winst in de verminderde voetafdruk en het verminderde stroomverbruik, maar ook het feit dat de technologie die men koopt tientallen jaren vooruit is. We schatten in dat de HDD markt al binnen een paar jaar vervangen zou kunnen worden.”

Auteur: Marco van der Hoeven

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!