Wouter Hoeffnagel - 07 juli 2022

Digitale leiders bewegen richten een meer verbonden wereld

Bedrijven over de hele wereld plannen grote investeringen in digitale technologie om hun ambitieuze expansieplannen te ondersteunen, voortbordurend op de lessen uit de pandemie. Digitale leiders bewegen zich in alle sectoren en regio's in de richting van een meer verbonden wereld. Ondanks dat er veel zorgen zijn over een mogelijke recessie en het feit dat op het Economisch Wereldforum in Davos over het einde van de globalisering werd gesproken, lijken bedrijven nog steeds optimistisch en hebben ze plannen om wereldwijd uit te breiden naar nieuwe markten.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Global Tech Trends Survey 2022 (GTTS) onder top IT-besluitvormers, die is uitgevoerd door Equinix. Van de Nederlandse IT-besluitvormers die werden ondervraagd in het kader van de GTTS, geeft bijna zes op de tien (59%) aan dat hun organisatie van plan is in de komende twaalf maanden uit te breiden naar een nieuwe stad (24%), een nieuw land (32%) of een volledig nieuwe regio (38%).

Virtualisatie

Nederlandse IT-beslissers noemen ook een aantal factoren die potentieel wereldwijde groei kunnen beperken. Met name uitdagingen op het gebied van supply chain worden aangemerkt als een bijzonder punt van zorg. 63 procent van de Nederlandse IT-beslissers geeft aan dat hun bedrijf te kampen had met problemen en tekorten in de wereldwijde supply chain en 63 procent noemt het wereldwijde tekort aan microchips een bedreiging voor hun bedrijf.

Deze aanhoudende problemen met de supply chain lijken de behoefte aan meer virtualisatie aan te wakkeren, waarbij de groeiambities worden ondersteund door aanzienlijke geplande investeringen in de digitale infrastructuur. Bijna een op de drie respondenten (31%) zegt van plan te zijn wereldwijde expansieplannen te faciliteren door virtueel gebruik te maken van de cloud. Een kwart (25%) doet dit met behulp van een bare metal-oplossing. Ondertussen verwacht 37 procent meer budget uit te geven aan carrier-neutrale colocatie-oplossingen om de geplande toename van digitale implementaties te faciliteren. Tegelijkertijd is 47 procent van de respondenten van plan om meer te investeren in interconnectiediensten om de digitale transformatie te bevorderen en veerkracht op te bouwen.

Grotere IT-investeringen

De pandemie blijft ook een aanzienlijke impact hebben op de digitale strategieën van bedrijven. Een derde van de ondervraagde IT-leiders in Nederland (33%) zegt dat ze de digitale evolutie van hun bedrijf versnellen als gevolg van de COVID-19-crisis. 40 procent bevestigt zelfs dat hun IT-budgetten zijn verhoogd als direct gevolg van de crisis - waarmee zij toegeven dat nu algemeen wordt erkend dat er behoefte is aan een krachtige digitale infrastructuur die zich snel aanpast aan de dynamische bedrijfsbehoeften. Bovendien is bijna de helft van de respondenten (49%) van mening dat de technologische veranderingen en investeringen die tijdens de pandemie zijn doorgevoerd, van blijvende aard zijn.

Er blijft echter grote bezorgdheid bestaan over cyberbeveiliging. Ervoor zorgen dat uitbreidingen worden ondersteund door veerkrachtige digitale modellen is van essentieel belang voor het bedrijf, vooral in een tijd van toenemende volatiliteit en opkomende bedreigingen wereldwijd. Als onderdeel van hun ‘digital-first’-strategieën bevestigt 82 procent van de respondenten dat het verbeteren van de cyberbeveiliging een grote prioriteit is. 83 procent geeft aan dat het naleven van de lokale regelgeving op het gebied van gegevens van cruciaal belang is, terwijl 85 procent wijst op de noodzaak om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Volgens IT-specialisten zijn de meest gevreesde bedreigingen cyberaanvallen (71%), inbreuken op de beveiliging en datalekken (beide 74%).

Focus blijft op uitbreiding

Michiel Eielts (foto), Managing Director van Equinix Benelux, legt uit: "IT-leiders in Nederland blijven zich richten op uitbreiding, niet alleen in eigen land, maar ook in andere wereldwijde regio's. Deze ambities bevestigen opnieuw de behoefte aan een krachtige digitale infrastructuur, interconnectie en edge-technologie, in Nederland en daarbuiten. Tegelijkertijd gaan deze groeiplannen gepaard met grote uitdagingen, zoals verstoringen in de supply chain, verantwoorde groei en, nog belangrijker, duurzame groei. Nederlandse IT-leiders vinden duurzaamheid van essentieel belang, ook als het gaat om de partners met wie zij samenwerken; 59 procent geeft zelfs aan dat duurzaamheid een van de belangrijkste drijfveren van hun bedrijf is. Bij Equinix, als leider in digitale infrastructuur, zien we het als onze missie om Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij hun digitale transformatie en hybride cloudstrategieën, terwijl we rekening houden met de wereld om ons heen en initiatieven ondersteunen om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te halen. Alleen op die manier kunnen we koploper blijven, de Nederlandse footprint in de digitale economie vergroten en tegelijkertijd bewust omgaan met grondstoffen, energie-efficiëntie en onze planeet als geheel."

Stijn Grove, Managing Director van Dutch Data Center Association, vertelt: “Het huidige onderzoek van Equinix bevestigt wederom de behoefte onder IT-leiders, aan een duurzame digitale infrastructuur voor onze economie en samenleving. Nederland, en Amsterdam in het bijzonder, vormen als digitaal knooppunt bovendien een belangrijke toegangspoort tot Europa en de rest van de wereld. Als sector voelen we ons dan ook verantwoordelijk om met branchepartijen zoals Equinix ervoor te zorgen dat organisaties digitaal kunnen transformeren. En IT-infrastructuur en -ecosystemen op een duurzame kunnen faciliteren zodat er bewust kan worden omgegaan met onze middelen, ruimte en energieconsumptie.”

Andere resultaten

Uit onderzoek blijkt verder dat in Nederland:

  • Klant- en werknemerservaring prioriteit heeft: Erkennend dat digitale adoptie van invloed is op eindgebruikers, zegt 79 procent van de IT-leiders dat het verbeteren van de klantervaring een prioriteit was. Bedrijven erkennen ook dat het verbeteren van de ervaring van werknemers van cruciaal belang is voor hun transformatieproces en het behoud van talent; 77 procent geeft dit aan.
  • Migratie naar de cloud doorgaat: 61 procent van de IT-leiders zegt van plan te zijn meer bedrijfsfuncties naar de cloud te verplaatsen. Van deze respondenten is de helft van plan meer van hun bedrijfskritische applicaties naar de cloud te verplaatsen (52%), en bijna de helft (44%) is van plan beveiligingsfuncties naar de cloud te verplaatsen.
  • Hybride cloud domineert: Hybride cloudmodellen zijn voor 28 procent van de respondenten de voorkeursaanpak, maar een derde (33%) van de digitale leiders in Nederland vertrouwt nog steeds op een enkele cloudprovider of helemaal geen. Interconnectie kan hierbij helpen: 20 procent van de respondenten is van mening dat interconnectie de flexibiliteit van connectiviteit vergroot, en 14 procent meldt dat zij interconnectie gebruiken om hybride multicloud mogelijk te maken.
  • Investeert in innovatie: Veel IT-leiders willen hun bedrijf toekomstbestendig maken en profiteren van opkomende technologieën, zoals 5G, het Internet of Things (IoT) en Web3. 65 procent van de respondenten zegt over te stappen op een everything as a service (XaaS)-model, waarbij flexibiliteit (55%), vereenvoudiging van de IT-infrastructuur (46%) en verbeterde gebruikerservaring (45%) als belangrijkste redenen worden genoemd.
  • Focust op duurzaamheid: Terwijl ze innoveren, houden digitale leiders de duurzaamheid van hun IT-infrastructuur nauwlettend in de gaten. 56 procent zegt de milieu-impact van zijn IT-apparatuur te meten en actief te proberen die te beperken, en 62 procent werkt alleen met IT-partners die kunnen voldoen aan belangrijke CO2-reductiedoelstellingen. Sterker nog, 59 procent geeft aan dat duurzaamheid nu een van de belangrijkste drijfveren van hun organisatie is, met toezeggingen die zijn gedaan op basis van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen.

De Equinix 2022 Global Tech Trends Survey is hier beschikbaar.

Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023 SLTN Vierkant
Jamf BN Ebook 14-09-2023 tm 28-09-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!