Martijn Kregting - 23 mei 2023

CCIA roept op tot snel invoeren nieuw privacy-raamwerk VS-EU

De Computer & Communications Industry Association (CCIA) Europe roept de VS en de EU op om met spoed de nodige stappen te zetten voor nieuwe gezamenlijke regulering op het gebied van data privacy. Dat moet de onduidelijkheid en complexiteit wegnemen rondom de overdracht van data van de EU naar de VS, die ontstond nadat het Privacy Shield-raamwerk in 2020 buiten werking was gesteld door het Europese Hof van Justitie.

CCIA roept op tot snel invoeren nieuw privacy-raamwerk VS-EU image

De oproep van de CCIA Europe volgt op de megaboete die Facebook-eigenaar Meta van de Europese privacy-toezichthouder EDPB (via de Ierse toezichthouder DPC) opgelegd kreeg wegens overdracht van persoonsgegevens van Europese Facebook-leden naar servers in de VS. De vrees bestaat dat Amerikaanse politie- en inlichtingendiensten toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Daarmee wordt de Europese privacy-wet GDPR overtreden.

Juridische duidelijkheid overheerst

Volgens de CCIA overheerst momenteel juridische onduidelijkheid over wat wel of niet mag bij de overdracht van gegevens uit de EU naar de VS en vice versa. Tot op de dag van vandaag treft die onzekerheid niet alleen bedrijven, maar ook non-profitorganisaties, liefdadigheidsinstellingen, overheden en anderen.

Gegevensstromen tussen de EU en de VS vormen de drukste internetroute ter wereld en zijn van vitaal belang voor de transatlantische handel, aldus de CCIA. Maar het besluit van vandaag om gegevensoverdrachten van de EU naar de VS op te schorten, negeert die realiteit. Het maakt de manier waarop internet werkt effectief illegaal, van videoconferenties en surfen op internet tot het verwerken van online betalingen.

President Biden ondertekende afgelopen herfst een Executive Order, waarin nieuwe waarborgen voor gegevensbescherming voor Europese burgers werden ingevoerd. Deze moeten de weg vrijmaken voor een nieuwe en versterkt EU-VS-raamwerk voor gegevens-privacy. Beide zijden van de Atlantische Oceaan moeten het kader echter nog voltooien voordat het in werking kan treden.

Snelle uitvoering nodig

“Om de gegevensstroom tussen de VS en de EU in stand te houden en om de kracht van onze wederzijds voordelige handelsrelatie te behouden, is een snelle uitvoering van het uitvoerend bevel van president Biden van vitaal belang”, stelt CCIA-president Matt Schruers. “We kijken ernaar uit dat de Amerikaanse regering snel de implementatie voltooit van alle privacy-waarborgen en verhaalmechanismen die het uitvoerend bevel beoogt in te voeren.”

Volgens CCIA Europe's Public Policy Director, Alexandre Roure zal de huidige rechtsonzekerheid blijven bestaan zolang dit nieuwe mechanisme voor gegevensoverdracht niet formeel is goedgekeurd door de EU-lidstaten. “We roepen de 27 nationale regeringen van de EU op om het adequaatheidsbesluit van de Commissie onverwijld goed te keuren.”

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!