Ron Smeets - 12 september 2023

Gartner: digitale regelgeving is een bedreiging voor multinationals

Tijdens het Gartner IT Symposium/Xpo 2023 in Gold Coast, Australië, heeft Gartner de voorspelling geuit dat tussen nu en 2025 bijna een derde (30%) van de multinationals schade zal in ondervinden als gevolg digitale regelgevingen die door overheden en toezichthouders opgelegd worden.

Gartner: digitale regelgeving is een bedreiging voor multinationals image

Gartner stelt dat digitale soevereiniteit het vermogen van een overheid is om beleid te realiseren zonder belemmeringen die door de digitale regelgeving van buitenlandse overheden rechtstreeks aan hun burgers en gevestigde bedrijven worden opgelegd. Daarbij horen ook de regelgeving die toezichthouders opleggen aan tech-giganten zoals Google, Microsoft en Amazon.

“De afgelopen 30 jaar hebben multinationals hun bedrijfsactiviteiten beheerd tegen de achtergrond van het inschatten van risico’s op basis van de economische en politieke omgeving van de landen waarin ze actief zijn. Ze moeten nu het geopolitieke risico uitbreiden naar het digitale risico, om mogelijke gevolgen te voorkomen, aangezien het steeds meer langs nationale en regionale lijnen fragmenteert”, aldus Brian Prentice, VP Analyst bij Gartner in zijn keynote tijdens het Gartner IT Symposium/Xpo.

Drie belangrijke gebieden

Gartner heeft de zogenoemde Digital Sovereign Risks in kaart gebracht en ziet drie belangrijke gebieden die beïnvloed worden door het digitale staatsrisico en daarom beheerd moeten worden om schade aan merk, omzet en juridische gevolgen te voorkomen.

1. Multinationale klanten van technologie aanbieders lopen risico

Een groot deel van de ontwrichting die voortvloeit uit het groeiende aantal soevereine digitale strategieën heeft gevolgen voor de activiteiten van technologieleveranciers. Er speelt een toenemende concurrentie tussen grote machten met specifieke technologiesectoren en -aanbieders, zoals beperkingen voor 5G-leveranciers zoals Huawei of Nokia. Dit kan het gevolg zijn van toenemende regeldruk, verschuivingen in het nationale beleid of reacties op plotselinge geopolitieke gebeurtenissen.

De manier waarop technologieaanbieders op hun eigen digitale staatsrisico reageren kan een aanzienlijke impact hebben op de activiteiten van multinationale klanten. Multinationals moeten aanbieders van cruciale technologie beschouwen als onderdeel van de bredere toeleveringsketen van hun organisaties, en hun digitale soevereine risico proactief beoordelen en beperken.

2. Een gebrek aan een effectieve lokale strategie belemmert initiatieven voor digitale productie

Naarmate de digitale ambitie toeneemt, dwingen de inspanningen op het gebied van digitale productie bedrijven ertoe om discrete, marktgerichte digitale producten te creëren, vaak met hun eigen winst-en-verliesrekening. Als er markten worden gevonden op andere locaties buiten het thuisland van de onderneming, raadt Gartner aan dat er stappen worden ondernomen om het digitale soevereine risico dat aan elk digitaal product is verbonden, te managen.

Hiervoor is voortdurende productlokalisatie vereist, zodat het bedrijf zich tijdig kan aanpassen aan wettelijke vereisten, samen met de cultuur en taal van klanten in een specifieke markt. Uiteenlopende nationale technologiestandaarden, door de staat gesponsorde protocollen en door de overheid aanbevolen kaders hebben allemaal invloed op de beslissingen die nodig zijn bij het produceren van digitale producten die meerdere markten moeten bedienen.

3. Digitale bedrijven raken verstrikt in de digitale geopolitieke concurrentie

Naarmate ondernemingen hun digitale ambitie vergroten en digitale bedrijven worden, zullen zij te maken krijgen met hetzelfde brede scala aan fricties op de digitale vrije markt als technologieleveranciers. Dit plaatst hen midden in de digitale geopolitieke concurrentie, die van invloed is op de bedrijfsstrategie.

Om succesvol te zijn raadt Gartner aan dat Chief Risk Officers (CRO's) zich op hun gemak voelen met digitale technologie, anders zullen ze moeite hebben om de groeiende reikwijdte, het doel en de implicaties van digitale soevereine risicofactoren voor hun organisatie te begrijpen.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!