Marco van der Hoeven - 26 september 2023

Jamf: Technologie voor een duurzame toekomst

Diversiteit en inclusiviteit, zijn een belangrijk gespreksthema als het gaat over de toekomst van technologie. Veel bedrijven zijn daar op de een of andere manier mee bezig, maar Jamf loopt er, getuige ook erkenning door Fortune, mee voorop. Zowel de cultuur als de oplossingen moeten bijdragen aan een betere wereld.

Jamf: Technologie voor een duurzame toekomst image

“Omdat diverse teams creativiteit en besluitvorming bevorderen en de kwaliteit van producten helpen verbeteren, neemt Jamf proactieve maatregelen om toegang tot kansen voor iedereen te creëren en barrières weg te nemen die mogelijk bestaan voor ondervertegenwoordigd talent”, zegt Niels Feeleus, Key Account Manager bij Jamf. “We streven naar het bevorderen van een cultuur waarin de combinatie van diverse ervaringen, perspectieven en ideeën wordt erkend, en waar alle werknemers zich empowered voelen om zichzelf te zijn.”

Feeleus wijst erop dat er binnen Jamf veel employee resource groups zijn. “We hebben in onze organisatie allerlei gemeenschappen, die zelf weer webinars en seminars opzetten om die verschillende culturen binnen en buiten onze organisatie te herkennen en te ontwikkelen. Dit gebeurt intern, maar we bieden als bedrijf ook leiderschapstrainingen aan op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Onze teams bestaan uit verschillende soorten mensen. Dit is nu vooral zichtbaar in de salesafdeling, maar ook op andere afdelingen zien we mooie ontwikkelingen.”

Beter presteren

Hij vervolgt met een persoonlijke noot: “Op persoonlijk vlak heb ik geleerd dat je perspectief op de wereld verandert wanneer je deel uitmaakt van een divers team. Want uiteindelijk zal een divers team beter presteren, omdat het vanuit verschillende perspectieven naar de wereld kijkt en daardoor de wereld beter begrijpt. Er zijn bedrijven waar salesteams alleen uit mannen bestaan. Maar in een gebalanceerd team is er veel meer respect voor elkaar en werk je beter samen naar de doelen toe. Ik herken dit in onze organisatie.”

Dit wordt ook extern erkend. Fortune noemde Jamf als een van de beste werkplekken voor vrouwen in 2021, waar Jamf in de ranking van Great Places to Work op de 44ste plaats stond. De award is gebaseerd op de analyse van enquêteresultaten van meer dan 5,6 miljoen Amerikaanse werknemers. Hierin gaf 90% van de werknemers Jamf aan het een geweldige plek is om te werken, tegen 59% van de werknemers bij een gemiddeld Amerikaans bedrijf.

Retentie

Een van de factoren die en rol speelde hierin is het Work from Anywhere Model -model, wat werknemers noemen om een goede balans te krijgen tussen werk en privéleven. Jamf stimuleert werknemers actief om te werken waar ze het gelukkigst en meest productief zijn.

De cijfers bevestigen dit. Waar in de technologiesector slechts 25 procent van de functies wordt ingevuld door vrouwen, was dat bij Jamf in 2020 31,4 procent. Ruim boven het gemiddelde van de branche. In 2020 had Jamf bovendien een bedrijfsbreed retentiepercentage van 90%. Het retentiepercentage specifiek voor vrouwen wereldwijd en in de VS was ongeveer 97%.

Cultuur

Jamf rapporteert bovendien uitgebreid over dergelijke initiatieven in het Purpose and Impact Report. Onder de beschreven ESG-initiatieven (Environmental, Social and Governance) zitten de eerder genoemde Employee Resource Groups (ERG's), die inclusieve praktijken bevorderen via een verscheidenheid aan bedrijfsbrede programma's en initiatieven.

De cultuur van Jamf is geworteld in het teruggeven aan de gemeenschap, onder meer via de Jamf Nation Global Foundation (JNGF), een non-profitorganisatie die medewerkers stimuleert om deel te nemen aan hun gemeenschappen en organisaties naar keuze via vrijwilligerswerk en financiële bijdragen. Alleen al in 2022 doneerden medewerkers 1,1 miljoen dollar en meer dan 20.000 vrijwilligersuren.

Onderwijs

MATTER Innovation Hubs is een speciaal project dat voortbouwt op de technologie- en onderwijsexpertise van Jamf met een 21e-eeuws klaslokaalprogramma ontworpen om de beste leerervaringen te bieden aan studenten over de hele wereld, ongeacht de omstandigheden. Begonnen in Haïti zijn er nu zestien Matter Innovation Hubs, die momenteel 5.000 studenten helpen in vijf landen.

Ook zet Jamf proactieve in op het verminderen van de impact op het milieu, door partnerschappen aan te gaan met cloudproviders die duurzaamheid integreren in hun datacenterbeheer, tools om de bedrijfsemissies bij te houden, en door het compenseren van 2.222 metrische tonnen koolstofdioxide. Jamf werkt ook aan het terugdringen van dagelijks woon-werkverkeer naar kantoor. Voor werknemers die ervoor kiezen om te pendelen, subsidieert Jamf openbaar vervoer, biedt fietsopslag en recyclet e-afval.

Oplossingsgericht

“Wij zijn een oplossingsgerichte verkooporganisatie en werken nauw samen met onze klanten en community's, zoals bijvoorbeeld de Mac Admin community. We laten zien wat onze footprint is binnen de wereld, en wat een cloudoplossing kost. Wat kan een organisatie besparen als ze bijvoorbeeld een zero-touch deployment uitvoert? Dit alles zegt wel iets over het soort organisatie dat we zijn, en dat we nadenken over onze footprint.”

Hij merkt op dat klanten en partners vaak ook bewust bezig zijn met dit onderwerp. “Hoewel niet iedereen er direct over praat of vragen stelt, kan het zijn dat we bepaalde eisen stellen aan onze partners. Hierbij proberen we te overwegen hoe we ons verhouden tot andere partijen in de markt op dit gebied. Een interessant voorbeeld is onze samenwerking met Apple, dat ik beschouw als een vooraanstaand bedrijf op het gebied van inclusie en diversiteit.”

En ook de oplossingen kunnen bijdragen aan een betere wereld: “Het beheren van een Apple Watch kan het zorgproces stroomlijnen. Stel je voor dat je patiënten hebt die thuis moeten blijven en je geeft hen vanuit het ziekenhuis een Apple Watch. Dan kun je voortdurend monitoren wat er met die persoon gebeurt. Als je dat goed kunt beheren, kun je het zorgproces efficiënter maken. Het verwijderen van gegevens of het resetten van de Watch wanneer deze niet meer nodig is, is dan ook een optie. Er zijn tal van toepassingen waar je aan kunt denken. Apple blijft innoveren en wij vieren die innovaties elke keer weer.”

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!