Redactie - 23 november 2023

Canalys: Markt voor cloudservices met 16% gegroeid in Q3

De wereldwijde uitgaven aan cloudservices zijn in het derde kwartaal van 2023 gegroeid tot 73,5 miljard dollar, een stijging van 16% op jaarbasis. De groei in het derde kwartaal is in lijn met het voorgaande kwartaal, wat aangeeft dat we een stabiele fase ingaan.

Canalys: Markt voor cloudservices met 16% gegroeid in Q3 image

Dit blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Canalys. De impact van de bezuinigingen op de IT-uitgaven van ondernemingen op de markt voor clouddiensten neemt langzaam af. In het derde kwartaal van 2023 groeiden de drie grootste cloudproviders – AWS, Microsoft Azure en Google Cloud – gezamenlijk met 20%, waarmee ze de totale markt iets overtroffen en 65% van de totale uitgaven voor hun rekening namen. AWS zet zijn prestaties in het voorgaande kwartaal voort, terwijl Microsoft een stijging in zijn groeipercentage zag. Google Cloud zag zijn groei echter in het derde kwartaal van 2023 afnemen.

Ondanks dat bedrijven de algehele IT-uitgaven blijven optimaliseren, begint de cloudmarkt tekenen van veerkracht te vertonen, deels geholpen door een groeiende belangstelling voor AI. Terwijl de bredere markt blijft worstelen met de gevolgen van kostenbesparend gedrag, duiden de prestaties van de toonaangevende cloudleveranciers op een verschuiving in de marktdynamiek. De groeiende vraag naar AI-oplossingen compenseert geleidelijk de impact van lagere IT-uitgaven nu bedrijven beginnen te investeren in cloud computing ter ondersteuning van AI-strategieën.

AI-gerichte partnerprogramma’s

De inspanningen van Microsoft om zijn AI-producten op de markt te brengen winnen aan momentum, waarbij de recente introductie van Copilot een aanzienlijke belangstelling van klanten en partners wekt. Vooruitkijkend naar volgend jaar en daarna staan discussies rond GenAI centraal, en het wordt dit een belangrijke groeimotor voor het kanaal. Na de recente lancering van het AI-gerichte partnerprogramma van AWS en Microsoft heeft Google Cloud in het derde kwartaal het Genative AI Partner Initiative geïntroduceerd, omdat het met partners wil samenwerken om de adoptie van zijn AI-oplossingen door bedrijven te stimuleren, waaronder Duet AI.

“Generatieve AI ontgrendelt een schat aan mogelijkheden voor kanaalpartners om nieuwe gebieden van bedrijfsgroei te betreden”, aldus Alex Smith, VP bij Canalys. “De grote cloudspelers en hun partners kunnen deze exponentiële groeimogelijkheid benutten door klanten te identificeren die honger hebben naar AI-oplossingen, terwijl ze tegelijkertijd hun AI-capaciteiten versterken en uitgebreide portfolio’s van AI-gerelateerde producten en diensten aanbieden om aan deze veranderende behoeften te voldoen.”

“Naast het kapitaliseren van nieuwe zakelijke kansen die voortkomen uit GenAI, kunnen kanaalpartners GenAI intern integreren om de productiviteit te verhogen”, aldus Yi Zhang, analist bij Canalys. “Om te slagen in dit snel evoluerende landschap moeten kanaalpartners voorop blijven lopen door robuuste AI-strategieën te ontwikkelen en te investeren in strategische AI-partnerschappen.”

AWS blijft marktleider

Amazon Web Services (AWS) bleef in het derde kwartaal van 2023 de markt voor cloudinfrastructuurdiensten domineren, met een stabiel marktaandeel van 31%. De jaar-op-jaargroei van 12% was in lijn met het voorgaande kwartaal, maar nog steeds onder het algemene groeipercentage van de markt. De inspanningen van het bedrijf om de kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren, resulteerden in substantiële winstverbeteringen in het derde kwartaal van 2023.

AWS onthulde plannen om nieuwe datacenters te openen in Zuid-Korea en Maleisië, als reactie op de toenemende vraag naar cloud computing in deze regio’s. Het heeft ook zijn cloudmarktplaats verbeterd, omdat steeds meer ISV's transacties zien versnellen via AWS Marketplace. AWS heeft zich ertoe verbonden de AWS Marketplace en Partner Central de komende maanden te verbeteren, met als doel partners in staat te stellen AWS Marketplace te gebruiken om de verkoop te versnellen.

Microsoft Azure veert terug

Microsoft Azure bekleedde in het derde kwartaal de tweede plaats op de markt voor cloudinfrastructuurdiensten met een marktaandeel van 25%. Na zeven opeenvolgende kwartalen van vertragende groei op jaarbasis zag het bedrijf een stijging in het groeitempo, dat 29% hoger lag dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De impact van de AI-golf is voelbaar – gekenmerkt door de toegenomen vraag naar de cloud na de lancering van Microsoft Copilot voor Windows in september. De bedrijfsprestaties blijven naar verwachting stabiel, gezien de stijging van 18% in de orderportefeuille voor de cloud die in het derde kwartaal van 2023 212 miljard dollar bedroeg.

Sinds augustus hebben partners toegang tot het nieuwe Microsoft AI Cloud Partner Program, ontworpen om partners te ondersteunen bij het benutten de voordelen van het integreren van AI-mogelijkheden in hun organisaties en het kapitaliseren van de zakelijke kansen die worden geboden door Microsoft AI-gerelateerde producten en Microsoft Azure.

Google Cloud verovert een marktaandeel van 10%

Google Cloud bereikte een marktaandeel van 10% in het derde kwartaal van 2023, na een groei van 24% op jaarbasis, waarmee het de derde plaats veiligstelde op de markt voor cloudinfrastructuurdiensten. De groei bleef beneden de verwachtingen, en dit was de eerste keer in de afgelopen drie jaar dat het groeipercentage van Google Cloud onder dat van Microsoft Azure daalde. De daling was voornamelijk te wijten aan de vertraagde impact van de IT-kostenbesparende maatregelen van bedrijven.

Google Cloud benadrukt zijn partner-first-visie en benadrukt het ecosysteem van Google Cloud-partners, vooral in de context van AI. Ook heeft zij zich gecommitteerd aan een open benadering tot GenAI-ontwikkeling, waardoor de integratie van door partners ontwikkelde AI-modellen in het Google Cloud Platform wordt vergemakkelijkt.

Canalys definieert cloudinfrastructuurdiensten als diensten die infrastructuur-as-a-service en platform-as-a-service bieden, hetzij op een speciale gehoste privé-infrastructuur, hetzij op een gedeelde openbare infrastructuur. Dit sluit de uitgaven voor software-as-a-service rechtstreeks uit, maar omvat wel de inkomsten die worden gegenereerd uit de infrastructuurdiensten die worden gebruikt om deze te hosten en te exploiteren.

ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!