Redactie - 14 september 2021

CIO Michiel Valk belicht energietransitie en de digitalisering bij Essent

CIO Michiel Valk belicht energietransitie en de digitalisering bij Essent image

Sinds oktober vorig jaar werkt Michiel Valk als CIO aan de verdere digitalisering bij Essent. Hoofddoel is dat klanten de volgende stap kunnen zetten in de energietransitie en zo efficiënt mogelijk omgaan met energie. “Technieken als AI en gerobotiseerde procesautomatisering helpen ons een echte 'data driven organisation' te worden, en met methodes als SAFe en DevOps willen we de digitalisering versnellen in de héle organisatie.”

Michiel Valk studeerde technische bedrijfskunde aan de TU Eindhoven, begon in 1996 aan een zestien jaar durende carrière bij KPN waar hij het schopte tot Director of Innovation voor de Zakelijke Markt, en was vervolgens CIO bij Randstad Groep Nederland en IT-Directeur bij detachering-organisatie Yacht. “Ik ben bij KPN begonnen als analist en programmeur, en vanuit de (technologische) inhoud het managementvak ingerold”, vertelt hij aan Dutch IT-channel op een zomerse vrijdagochtend. “Ik heb veel gewerkt in het domein van business intelligence (BI), dus in de wereld van data. Maar ook met klantapplicaties en innovatieomgevingen heb ik veel ervaring opgedaan in de afgelopen 25 jaar. Technologie verbinden met strategie, daar ging het meestal om. Bij Randstad was ik voortdurend bezig met de vraag: hoe en met welke technologieën kunnen we slimmer mensen werven? En ook bij Essent, waar ik sinds 1 oktober vorig jaar CIO mag zijn, is de vraag: hoe passen we technologie toe om onze strategie te realiseren?”

Energietransitie
Zeg je bij een energieleverancier 'strategie', dan praat je al gauw over de energietransitie. “De wereld van energie en meer specifiek het verduurzamen daarvan, dus de CO2-reductie en het milieuvriendelijk produceren van energie, vind ik erg interessant. Onze klanten worden naast consumenten ook producenten, doordat ze bijvoorbeeld zelf zonnepanelen aanschaffen en exploiteren. Het is leuk om in zo'n dynamiek te werken. Leiderschap in technologie is altijd de rode draad in mijn carrière geweest en ik heb veel modellen over technologie-ontwikkelingen gezien. Bij Essent heeft de digitalisering een helder doel: al onze klanten moeten de volgende stap kunnen zetten in energie en zo efficiënt mogelijk met energie kunnen omgaan.”

Voor een energieleverancier die met klanten wil meedenken over een efficiënter energieverbruik, geven nieuwe, digitale technologieën als analytics, kunstmatige intelligentie (AI) en robotgestuurde procesautomatisering natuurlijk tal van mogelijkheden. “Klanten moeten allereerst precies weten wat hun energieverbruik ís”, stelt Valk vast. “Wij hebben een digitaal platform, een toegankelijke en gebruiksvriendelijke omgeving die zulke inzichten geeft en laat zien hoe ze slimmer met energie kunnen omgaan. We denken daarbij nadrukkelijk niet alleen in vergezichten – hoe je binnen tien jaar helemaal van het gas af kunt – maar geven duidelijk aan hoe klanten ook nu al concrete stappen kunnen zetten. We geven heldere adviezen en komen op het juiste moment met aanbiedingen over bijvoorbeeld huisisolatie en de plaatsing van zonnepanelen.”

Twee paden
Michiel Valk benadrukt dat zijn digitaliseringsstrategie over twee paden voert. “Allereerst werken we aan het genoemde platform, gebouwd op basis van cloud technologie, waarmee we heel stabiel, maar ook snel de juiste capabilities voor klanten kunnen ontwikkelen. Maar daarnaast is het van belang dat onze organisatie zo'n (nieuwe) architectuur maximaal kan uitnutten. Dat doen we met het ‘SAFe principe’: Scaled Agile Framework. SAFe is een werkwijze, een set van Agile werkwijzen, die over de hele digitalisering heen bij meerdere teams, dus in de hele organisatie zorgt voor een duidelijke strategie en een duidelijke structuur in priority setting en portfoliomanagement. En heel belangrijk: voor een stuk alignment tussen verschillende teams. Dus dat de hele organisatie binnen zo'n 'agile' werkwijze gestructureerd en integraal werkt aan het bereiken van 'overall' doelen. “Het SAFe-framework zorgt voor effectieve innovatie organisatie met een eenduidige 'portfolio roadmap'.”

DevOps
Maar de belangrijkste beslissing die Valk tot nu toe nam om de IT bij Essent verder te moderniseren, is dat de energieleverancier ging werken volgens het 'DevOps' principe, waarbij de ontwikkeling en het gebruik van software niet langer gescheiden, maar juist gecombineerd worden. “Het allerbelangrijkste is de mindset. Ik wil dat DevOps engineers – kortgeleden nog developers – inzien dat door DevOps de snelheid van ontwikkeling flink toeneemt. Dat we veel sneller nieuwe dingen kunnen doen op basis van bijvoorbeeld klantfeedback. Ik wil niet alleen aandacht hebben voor de technische kant van DevOps, waar we van alles over lezen de laatste tijd, maar ook voor de menskant.”

Valk ziet DevOps als de volgende stap in het autonomer maken van uitvoerende organisaties, en als een cruciaal onderdeel van een architectuur die een versnelling in de time-to-market faciliteert. “Vroeger was development een apart team, dat een applicatie ontwikkelde voor een uitvoerende afdeling: een 'operations team'. Nu zo'n team zelf verantwoordelijk is voor een feature, is de stimulans sterker om heel kritisch te kijken of een oplossing wel voldoende stabiel en schaalbaar is. Als alle teams autonoom nieuwe applicaties of services kunnen ontwikkelen, kunnen we als totale organisatie sneller reageren als dingen anders moeten of als marktontwikkelingen om een reactie vragen. Mijn overtuiging is dat praktisch elke moderne organisatie inmiddels beweegt richting DevOps.”

'Data driven organisation'
Als CIO maakt Michiel Valk deel uit van het senior leadership team van Essent, waarin hij met collega's van onder andere marketing en operations volop discussieert over hoe Essent een echte 'data driven organisation' kan worden. “De tijd is voorbij dat IT alleen 'supply' is. De IT-afdeling van Essent, zo'n driehonderd man groot, denkt volwaardig en direct mee over hoe onze digitale middelen slim kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld marketingdoelen. Ik zie dat als 'technology leadership', dat voor een steeds groter deel draait om data. Met alle beschikbare middelen, zoals AI en robotic process automation, willen we doorinvesteren in het optimaliseren van onze data-omgeving, waarmee we onze processen optimaliseren en de dienstverlening naar klanten nóg slimmer en beter maken.”

Valk waarschuwt tot slot voor teveel focus op de technische kant van de digitalisering. “In de basis gaat het erom IT-doelstellingen te verbinden met wat écht relevant is voor de business. Ik bedoel: een website met 99,99 procent beschikbaarheid zegt een marketingbaas helemaal niks. Relevant is: hoeveel online orders hebben wij mogelijk gemist door de onbeschikbaarheid die er toch nog korte tijd was? Je collega's van marketing en sales willen gewoon een goed werkende website. Het verbinden van IT met 'mensen', daar gaat het mij om.”

Auteur: Jeroen Bordewijk en Witold Kepinski

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!