Floris Hulshoff Pol - 27 december 2022

NEN 8038 Xperience Level Agreement - XLA is als normontwerp beschikbaar

NEN 8038 Xperience Level Agreement - XLA  is als normontwerp beschikbaar image

NEN 8038 ‘Xperience Level Agreement (XLA)’ is nu als normontwerp beschikbaar. Deze norm bevat de minimumeisen voor de implementatie en het gebruik van de XLA-methode. Het is een uitbreiding en verduidelijking van de NTA 8038. Belanghebbenden kunnen tot 31 maart 2023 hun commentaar indienen.

ICT is een belangrijk onderdeel van organisaties geworden en staat steeds vaker in het hart van organisaties en samenwerkingen. De XLA-methode is een manier om afspraken te maken over de beleving van de ICT-functie op de dienstverlening van de organisatie. Het geeft weer wat de eindgebruikers van de ICT-functie en de organisatie als geheel mogen verwachten. De XLA-methode is geen opzichzelfstaande methode, maar is geïntegreerd in de bestaande service en project-governance, management en uitvoering.

Uitbreiding van NTA 8038
Er is sinds oktober 2020 al een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) over de XLA-methode (NTA 8038). Uit de ervaringen met deze NTA bleek dat er  behoefte was om de eisen over werken vanuit de XLA-methode te verduidelijken en uit te breiden. Dat leidde tot de ontwikkeling van een NEN norm. Dit normontwerp is een verscherping van NTA 8038, aangevuld met eisen voor het aanbesteden van een XLA-dienst, het offreren daarvan en de inhoud van de contracten.

Minimumeisen
Deze ontwerpnorm biedt de minimumeisen voor de XLA-methode die organisaties kunnen gebruiken bij het aanschaffen, inrichten of vervangen van ICT, zowel binnen de organisatie als bij aanbestedingen. Het gaat om eisen aan de medewerkers en de processen van die organisaties.

Breed draagvlak
Het normontwerp voor XLA is opgesteld door een team van experts uit de sector en van de volgende deelnemende organisaties: Axians, BearingPoint Caribbean, EIC B.V., Fujitsu Technology Solutions B.V., Getronics Global Services B.V., Giarte Media Group B.V., Ilionx, KPN, NEH Group, Simac IT NL B.V., Solvinity B.V. en Valid. Deze betrokkenheid door twaalf organisaties betekent een uitbreiding van de NTA naar een NEN norm met een breed draagvlak.

Publieke commentaarronde tot 31 maart 2023
Tot 31 maart 2023 kunnen alle belanghebbenden, na het aanmaken van een account op NEN normontwerpen, het normontwerp inzien en commentaar indienen.. Omdat NEN het belangrijk vindt om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben voor een nieuwe norm, is dit een standaard onderdeel van het normontwikkelingsproces. Na het verstrijken van de publieke commentaarronde verwerkt het team van experts de commentaren en wordt de norm verder bijgewerkt en geactualiseerd. De publicatie van de definitieve norm is voorzien voor het tweede kwartaal van 2023.

Wilt u meer informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces, dan kunt u contact opnemen met Inge Piek, consultant ICT standards, e-mail kid@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen?
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘IT Governance en IT Service management’ houdt zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van normen die hierover gaan. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl.

Lees het hele bericht op NEN.nl

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!