Wouter Hoeffnagel - 29 mei 2023

Een op drie werkgevers: Werknemers monitoren leidt tot meer stress

30% van de eigenaren, executive managers en managers van bedrijven die monitoring van werknemers inzetten, zeggen niet expliciet in te stemmen met het gebruik van zogeheten employee monitoring software. Slechts 38% van de ondervraagde managers die monitoren geeft aan dat hun werknemers zich zeer bewust zijn van de redenen waarom ze worden gemonitord. Een derde ziet in de praktijk meer stress ontstaan bij werknemers door monitoring.

Een op drie werkgevers: Werknemers monitoren leidt tot meer stress image

Dit blijkt uit onderzoek van Capterra Nederland, onderdeel van Gartner. De organisatie deed in de maand februari 2023 onderzoek naar het gebruik van employee monitoring software in het mkb in Nederland. Eerder onderzoek toonde al dat aan dit is toegenomen sinds het begin van de Covid-pandemie. Dit nieuwe onderzoek brengt in kaart hoe werknemers de technologie ervaren, en welke voor- en nadelen eigenaren, executive managers en managers die zelf werknemers monitoren zien? In totaal namen 910 werknemers (inclusief managers en senior managers) en 126 eigenaren en executive managers uit het Nederlandse mkb deel aan het onderzoek.

Managers stemmen niet altijd expliciet in met employee monitoring

Van alle ondervraagde managers geeft 68% aan dat hun bedrijf employee monitoring heeft geïmplementeerd: 27% deed dat al voor de Covid-pandemie en 41% nadat de pandemie uitbrak. Opvallend is dat een aanzienlijk deel (30%) van de ondervraagde managers van wie het bedrijf employee monitoring software heeft geïmplementeerd, aangeeft dat ze hiermee niet expliciet hebben ingestemd. Zo zegt 16% dat ze tegen het besluit waren om in deze tools te investeren en 14% dat ze überhaupt niet bij dit proces betrokken waren.

Met het oog op de (privacy)rechten van werknemers wat betreft employee monitoring, is managers de vraag gesteld in hoeverre hun werknemers op de hoogte zijn van (de redenen van) het gebruik van deze software. Daaruit blijkt dat er nog zaken onbesproken zijn.

Slechts 38% van de ondervraagde managers die monitoren zegt dat hun werknemers zich zeer bewust zijn van de redenen waarom ze worden gemonitord. Ze hebben een training gehad of een contract ondertekend. Bijna de helft (44%) geeft aan dat werknemers alleen per e-mail informatie hebben ontvangen en dat er op aanvraag meer informatie beschikbaar is.

Toch bestaat er nog een grote groep managers die zegt dat slechts een aantal werknemers zijn ingelicht (15%) of überhaupt geen informatie heeft gedeeld met werknemers (3%). Uit het eerste onderzoek bleek al dat er een vergelijkbare groep werknemers is die niet op de hoogte is van hun rechten.

Extra stress bij het personeel

Aan de managers die monitoringssoftware gebruiken is ook gevraagd welke voor- en nadelen zij zien bij de inzet ervan. Als voordelen noemt deze groep het bewijs van werk (29%) het vaakst. Daarnaast noemen zij dat fouten eerder ontdekt kunnen worden (26%) en het feit dat ze werknemers kunnen helpen efficiënter te werken (26%).

Naast de voordelen zegt 92% van de managers die monitoren dat ze ook problemen zien bij de inzet ervan. Zo noemt 32% de stress die employee monitoring bij het personeel oplevert. Twee andere problemen - die daar waarschijnlijk mee samenhangen - zijn de negatieve invloed die het gebruik van deze tools heeft op het vertrouwen (26%) en de inbreuk op de privacy van werknemers (25%).

Ondanks de genoemde nadelen zegt de meerderheid van de ondervraagde managers die monitoren (67%) dat ze willen blijven investeren in dit type software. Daarnaast is er een grote groep (25%) die nog twijfelt of ze dit soort software ook in de toekomst willen gebruiken en 9% die er mee op wil houden.

Meer informatie is hier beschikbaar.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024 V2

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!