Redactie - 01 februari 2017

Bechtle behaalt ISO 9001:2015 certificaat en verlengt haar ISO 14001 certificering

Bechtle heeft de nieuwe ISO 9001:2015 certificering behaald. Deze certificering vervangt de ISO 9001:2008 certificering en is op verscheidene punten aangescherpt. 

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Dit biedt de organisatie een structuur die je de facto verplicht om continue te verbeteren; door vooruit te plannen, dit ten uitvoer te brengen, een controleslag uit te voeren en hierop te handelen. Met als primaire doel: het verhogen van de klanttevredenheid door beter en efficiënter in te kunnen spelen op de wensen van klanten.

De belangrijkste wijzigingen van ISO 9001:2015 ten opzichte van ISO 9001:2008 zijn:

• De focus op leiderschap en betrokkenheid bij het topmanagement
• Risico gericht denken
• Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen
• Nadruk op het meten en aanpassen van doelstellingen
• Communicatie en bewustwording
• Minder voorgeschreven eisen

Naast het nieuwe ISO 9001:2015 certificaat heeft Bechtle ook haar ISO 14001 certificering weten te verlengen. Met deze certificering onderstreept Bechtle haar aandacht voor milieubewust ondernemen. Het milieumanagementsysteem dat hieruit is ontstaan, biedt grip op eigen processen ten aanzien van onder meer energieverbruik, afvalstromen en CO2-uitstoot. Naast deze interne focus, is er ook een duidelijke, externe focus op de milieuprestaties en -ambities van haar stakeholders zo meldt Bechtle.

Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Arctic Wolf BN Gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!