Anne van den Berg - 05 april 2023

On-premise Infrastructure as a Service tekent de datacentermarkt

Organisaties, zowel groot als klein, verzamelen steeds meer data. Tot zover is de meest algemene trend in datacenters de afgelopen decennia niet veranderd. De markt wordt echter ook getekend door kleinere trends met minstens zoveel impact: het huidige economische klimaat, het tekort aan talent, toenemende vraag naar duurzaamheid, beveiliging en beperkingen door AVG. “Eén van de oplossingen is een on-premise Datacenter as a Service die op afstand wordt beheerd”, aldus Bart Verberne en Maurice Slaghekke van Copaco.

On-premise Infrastructure as a Service tekent de datacentermarkt image

Complexiteit nog complexer vanwege huidige economisch klimaat
“De grote trends veranderen niet dagelijks. Datacenters blijven groeien omdat organisaties steeds meer data kunnen verzamelen en op zoek zijn naar hoe ze die data slim en efficiënt kunnen inzetten. Daarbij zie je ook dat steeds meer data wordt opgeslagen in de cloud. Dat vergroot de complexiteit, omdat veel organisaties een deel van hun automatisering in de cloud beleggen en de rest lokaal houden”, vertelt Bart Verberne die Business Consultant is bij Copaco.

Complexiteit is niet echt nieuw, de hybride cloud is de afgelopen jaren flink in opkomst. “Wat de hybride cloud alleen nog complexer maakt, is het huidige economisch klimaat. De snelheid van veranderingen en de omvang daarvan in combinatie met economische factoren, maakt het voor veel organisaties moeilijk volgens het klassieke CAPEX-model te investeren. Dat heeft ertoe geleid dat
steeds meer vendoren Infrastructure as a Service (IaaS) aanbieden”, aldus Verberne.

On-premise-datacenters schalen
Het IaaS waar Verberne over spreekt moet niet verward worden met IaaS zoals aangeboden door Hyperscalers zoals Microsoft Azure. Het gaat om hardware die on-premise staat. Slaghekke, die Manager Enterprise Solutions bij Copaco is, vertelt: “Organisaties kunnen dankzij deze financieringsvorm maandelijks op- en afschalen met on-premise-oplossingen. Op die manier leveren vendoren niet alleen hardware via Copaco, maar denken ze ook mee in de meest efficiënte levering, beheer en optimalisatie.”

Overigens is on-premise Infrastructure as a Service niet alleen weggelegd voor de grote bedrijven. Juist ook het mkb-segment kan profiteren van deze vorm. Verberne: “In eerste instantie was deze oplossing vooral geschikt voor grotere enterprise-omgevingen, maar je ziet nu dat er steeds meer kleine oplossingen worden geïmplementeerd. En dat kan dankzij de tooling die met de oplossing
wordt geleverd.”

De oplossing voor het gebrek aan talent
Het is de tooling die tegemoetkomt aan een tweede uitdaging. Deze is niet nieuw, maar nu voor de meeste organisaties ontzettend relevant: het gebrek aan talent. “De beschikbaarheid van kennis en mensen wordt steeds lastiger”, vertelt Verberne. Het zelf online houden van een datacenter is daarmee een groot probleem geworden voor organisaties die een deel van hun data on-premise willen of moeten houden.

Slaghekke: “Om het talentgebrek op te lossen, worden on-premise-datacenters steeds vaker op afstand beheerd. Dat kan dankzij de oplossingen die partners leveren en door fabrikanten in de IaaSoplossing zijn geïntegreerd.” Verberne vult aan: “Onderdeel van deze oplossingen is Artificial Intelligence (AI), waardoor een on-premise-datacenter met een kleiner team beheerd kan worden. AI geeft namelijk automatisch en proactief adviezen om het datacenter te optimaliseren.”

Maurice Slaghekke

Het voordeel van schaalgrootte
Daarnaast leveren vendoren steeds meer beheer op afstand. Verberne: “Het grote verschil met eigen beheer is dat een vendor niet alleen heel veel data verzamelt uit jouw datacenter, maar ook kijkt naar de metadata, performance en andere gegevens uit alle systemen om te zien wanneer iets buiten de norm valt. Dat hoeft dan niet per se defect te zijn, maar er wordt proactief gekeken naar
dreigingen zodat de vendor op tijd kan ingrijpen en een potentieel probleem voorkomen wordt.”

Naast het huidige economisch klimaat en gebrek aan talent hebben we te maken met klimaatdoelstellingen en de gestegen energiekosten. “Het is echt een trend om na te denken over hoe energieverbruik verminderd kan worden. Dat gaat verder dan hardware vervangen voor efficiëntere hardware. Je ziet dat waar vroeger tien tot vijftien virtual machines (VM’s) draaiden op een server, nu soms tot honderden VM’s op een enkele server draaien”, aldus Slaghekke.

Energieverbruik minimaliseren
Verberne: “Juist ten gevolge van die schaalgrootte is het cruciaal dat beheer op afstand proactief wordt opgepakt. Enerzijds om te voorkomen dat grote hoeveelheden data of oplossingen niet meer beschikbaar zijn, maar anderzijds ook om energieverbruik te minimaliseren.” Slaghekke vult aan: “Je ziet dat dit bij aanvragen vanuit de overheid, maar ook vanuit andere organisaties steeds belangrijker wordt.”

Paranoia groeit
Een andere vraag die steeds vaker direct gesteld wordt bij de aanvraag voor een nieuw datacenter: hoe is de dataprotectie geregeld? Verberne: “Daarom zie je dat vendoren steeds vaker securitylagen aanbrengen in hun datacenteroplossing. Er is veel meer paranoia voor datadiefstal of ransomwareaanvallen en dat heeft ook te maken met de AVG-regels die de afgelopen jaren steeds strikter zijn
geworden.”

Rol Copaco
Slaghekke: ”Onze rol bij implementatie van dergelijke on-premise Infrastructure as a Serviceoplossingen is divers; bij het hele traject van behoefte-inventarisatie bij de eindklant tot en met het opleveren van de oplossing door Copaco Services, begeleiden we onze resellers met onze expertise. Ook gedurende de looptijd van betreffende contracten blijven we aanspreekpunt en staan we onze reseller bij met raad en daad.” Hij voegt toe dat de resellers op deze manier steeds meer mogelijkheden krijgen om de best passende IT-oplossing aan te bieden bij hun klanten of het nu gaat om een on-premise-, Copaco Cloud- of hybride omgeving en via een as a service- of traditioneel transactioneel model

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!